Utanförskap

Wikipedia:

Utanförskap, utslagning eller marginalisering innebär att en individ eller grupp befinner sig utanför och känner sig vara utestängda från en gemenskap, exempelvis ett hem eller ett folk, dess arbetsliv, kulturliv eller samhällsliv.  


Låt mig avslöja något: Detta är något många känner igen från vårt samhälle. Gör man inte det så lever man i okunskap. Utanförskap har alltid funnits och kommer inte att försvinna om vi inte börjar agera lite annorlunda.

Min uppfattning är att man kan inte bekämpa utanförskap med att motarbeta slutet av kedjan, utan man måste gå till roten av problemet. Man måste ställa de rätta frågorna. Varför uppstår utanförskap och hur bör man bemöta det utan att inskränka människor?

Det finns olika typer av utanförskap varav en del är brist på bra Integration som jag bemöter på en annan sida på sajten. Folk av olika skäl kommer till Sverige och fortsätter att leva ”virtuellt” i ett annat land. Man kan kolla endast på vissa andra TV-kanaler eller umgås endast med människor från en viss folkgrupp. ja, man kan även arbeta på ett annat språk utan att någon gång behöva ta del av det samhället som vi andra känner till. Jag har mött en hel del såna människor att jag vill påstå stå att jag känner till det som de svenska journalisterna inte har en aning om. Dessutom har samhället inte beretts för att möta människor på rätt sätt så man väljer sin egen väg.

Jag har själv aktivt arbetat med att bygga bort den typen av utanförskap.

Den andra typen av utanförskap kallas för den ”moderna” tidens utanförskap: folk som har (av olika anledningar) varit utan arbete väldigt länge att de står mer eller mindre helt utanför samhället. Den sortens utanförskap uppstår för det mesta i större städer och det är inte typiskt för Sverige. Detta är mycket viktigt att bemöta på rätt sätt med att erbjuda rätt sorts omskolningsutbildningar, bra praktikplatser eller andra typer av insatser.

Sedan så har man den typen som kan bestå av folk som har levt utanför samhället geografiskt, avskilt från alla andra och som lever på ett eget sätt kulturellt eller religiöst. Många lever enkelt, av jorden. Den typen av utanförskap är mycket svår att arbeta med eftersom det är i princip självvalt så man borde låta folk fortsätta leva så om det inte stör någon och så länge det inte handlar om självdestruktiva grupper.

Apropå utveckling av sk. ”skuggsamhället” som alltmer växer, under tiden våra myndigheter står handlingsförlamade, har jag gjort ett inlägg under punkten för proposition om migration och integration under Moderatstämman 2017. 

Se det gärna här: