Rösta på Aleks Sakala – din kandidat för tillväxt och livskvalitet

Kultur

Skall kulturen bekostas av skattebetalarna?

Nja. Delvist.

Kulturaktiviteter för barn borde självklart ingå i skolundervisningen och alltså bekostas av skolpengen. Kultur för vuxna är något som var och en av oss kan välja eller välja bort. Då är det klart vad som går och vad som inte går hem hos publiken.

Det finns röster som menar att skattebetalarna skall ta notan för ”det smala utbudet” som är väldigt viktig. Jag tycker inte det. Om det är viktigt skall befolkningen också tycka det och direkt bidra till det. Med tanke på att det kallas just för ”det smala” är att det inte går hem och inte många bryr sig om det. I så fall får utövarna sponsra och man skall inte tvinga resten av befolkningen/skattebetalare stå för notan.

Om det däremot handlar om allmännyttiga kulturaktiviteter, för hela samhället, som parkteater eller allmän konsert är det något som kommunen brukar bidra till och det är helt OK.

Jag skulle däremot vilja satsa mer på aktiviteter för barn från tidig ålder (redan i förskolan), eftersom barn utvecklas mycket bättre då.

Slutsats: Staten ska inte med skattemedel stå för fri entré till olika evenemang för vuxna. Den underhållning som erbjuds för vuxna får vuxna också betala själva för, precis som man gör med alla andra aktiviteter.

Kortfattat om…

Skolan

Utbildningsnivån är en av de faktorer som har störst inflytande på en människas liv. Utbildning leder till jobb, integration, höjd livskvalitet och fler livsmöjligheter för den enskilde.

 

Ekonomi

Ett samhälles välstånd syns på den enskildes köpkraft och förmögenhet. Med åtgärder som jobbskatteavdrag samt andra skattesänkningar har Alliansen gett den enskilde makt att själv disponera sin inkomst.

 

Jobben

Alliansen har i flera steg infört skattelindringar för bl.a. ökat företagande och jobbskapande. Låt oss tillsammans skapa ännu fler förutsättningar för jobben och företagande.

 

Bostäder

Bostadsbristen i våra storstäder och på många studieorter är ett allvarligt problem för hela samhället. Vi skall inte enbart bygga fyrkantiga förvaringslådor utan känsla. Vi skall bygga nya trevliga samhällen där boende känner stolthet, där besökare trivs väl och som förbipasserande beundrar.

 

Infrastruktur

Människor vill kommunicera, mötas och färdas på olika sätt. Alla i Sverige kan inte cykla till sina mål. Jag vill förbättra alla typer av kommunikationer: elektroniska samt fysiska på sjö, land och i luften. Det skall finnas bra gångvägar, bra cykelvägar, bra bilvägar, bra järnvägar och en bra lokal kollektivtrafik.

Kontakta mig

Du kan kontakta mig med hjälp av formuläret på sidan eller så kan du e-posta mig från din egen adress.

Kontakta mig

Utan floskler
Utan floskler
Twitter Feed