Rösta på Aleks Sakala – din kandidat för tillväxt och livskvalitet

Välkommen till min kampanjsida

En röst på mig är en röst för en engagerad förtroendevald politiker.

Kampanjsidan är färdigställd och kommer att ”fyllas på” med tiden. Ta gärna del av informationen som finns här om du vill ta ställning till min kandidatur.

Läs mer om mig här >>

Livskvalitet

Livskvalitet är en subjektiv upplevelse och så svårtolkat att det kan betyda helt olika saker för olika människor. För mig betyder det att man kan arbeta med det man tycker om, att umgås med sin familj och vänner på det sättet det passar en, att bo och leva i en trivsam och hälsosam miljö, samt att ha de fritidsaktiviteter som man som individ eller grupp finner meningsfulla. Jag vill bidra med att skapa de förutsättningar som stödjer alla människors rätt att leva det liv man drömmer om.

Läs mer >>

Om mig

sakala

Läs mer >>

Kista

kista

Läs mer >>

Kortfattat om…

Skolan

Utbildningsnivån är en av de faktorer som har störst inflytande på en människas liv. Utbildning leder till jobb, integration, höjd livskvalitet och fler livsmöjligheter för den enskilde.

 

Ekonomi

Ett samhälles välstånd syns på den enskildes köpkraft och förmögenhet. Med åtgärder som jobbskatteavdrag samt andra skattesänkningar har Alliansen gett den enskilde makt att själv disponera sin inkomst.

 

Jobben

Alliansen har i flera steg infört skattelindringar för bl.a. ökat företagande och jobbskapande. Låt oss tillsammans skapa ännu fler förutsättningar för jobben och företagande.

 

Bostäder

Bostadsbristen i våra storstäder och på många studieorter är ett allvarligt problem för hela samhället. Vi skall inte enbart bygga fyrkantiga förvaringslådor utan känsla. Vi skall bygga nya trevliga samhällen där boende känner stolthet, där besökare trivs väl och som förbipasserande beundrar.

 

Infrastruktur

Människor vill kommunicera, mötas och färdas på olika sätt. Alla i Sverige kan inte cykla till sina mål. Jag vill förbättra alla typer av kommunikationer: elektroniska samt fysiska på sjö, land och i luften. Det skall finnas bra gångvägar, bra cykelvägar, bra bilvägar, bra järnvägar och en bra lokal kollektivtrafik.

Kontakta mig

Du kan kontakta mig med hjälp av formuläret på sidan eller så kan du e-posta mig från din egen adress.

Kontakta mig

Utan floskler
Utan floskler
Twitter Feed