Rösta på Aleks Sakala – din kandidat för tillväxt och livskvalitet

Utbildning

113094Skolan skall ge alla en bra start i livet, ha tydlig kunskapsfokus och regler för studiero. Skolan skall också vara anpassad för att möta alla dagens behov. Vi inför tydligare stöd för elever som behöver det, som läxhjälp och sommarskola, för att ännu fler skall få den gymnasiekompetens som de behöver för att lyckas i livet. Samtidigt ska man ta hänsyn till att olika ungdomar har olika mål och ambitioner.

Jag publicerade tidigare en artikel om detta. Klicka gärna på den för att läsa mer om detta:
nyanlända-skolan

Vad jag också, personligen, vill göra är att skolan satsar ännu mer på kultur och idrott. Mindre klassisk katederundervisning och fler fantasifulla lekar som väcker intresset för vidarestudier och självstudier. Skapar man intresset hos barn är i princip halva jobbet gjort. Det är så man ”skapar” framtidens innovatörer, ekonomer, musiker och proffsidrottare. Där har vi mycket att lära från en del asiatiska länder som har gjort stora framsteg i bl. a. idrott och musik och som, gång på gång, slår oss med råge i dessa grenar.

skola

Kortfattat om…

Skolan

Utbildningsnivån är en av de faktorer som har störst inflytande på en människas liv. Utbildning leder till jobb, integration, höjd livskvalitet och fler livsmöjligheter för den enskilde.

 

Ekonomi

Ett samhälles välstånd syns på den enskildes köpkraft och förmögenhet. Med åtgärder som jobbskatteavdrag samt andra skattesänkningar har Alliansen gett den enskilde makt att själv disponera sin inkomst.

 

Jobben

Alliansen har i flera steg infört skattelindringar för bl.a. ökat företagande och jobbskapande. Låt oss tillsammans skapa ännu fler förutsättningar för jobben och företagande.

 

Bostäder

Bostadsbristen i våra storstäder och på många studieorter är ett allvarligt problem för hela samhället. Vi skall inte enbart bygga fyrkantiga förvaringslådor utan känsla. Vi skall bygga nya trevliga samhällen där boende känner stolthet, där besökare trivs väl och som förbipasserande beundrar.

 

Infrastruktur

Människor vill kommunicera, mötas och färdas på olika sätt. Alla i Sverige kan inte cykla till sina mål. Jag vill förbättra alla typer av kommunikationer: elektroniska samt fysiska på sjö, land och i luften. Det skall finnas bra gångvägar, bra cykelvägar, bra bilvägar, bra järnvägar och en bra lokal kollektivtrafik.

Kontakta mig

Du kan kontakta mig med hjälp av formuläret på sidan eller så kan du e-posta mig från din egen adress.

Kontakta mig

Utan floskler
Utan floskler
Twitter Feed