Rösta på Aleks Sakala – din kandidat för tillväxt och livskvalitet

Ekonomi

Stark ekonomi betyder för mig ett välmående samhälle som satsar stort på sina kärnverksamhetsområden så som skola, vård och omsorg. Stark ekonomi är också en förutsättning till bra samhällsservice och låg skatt. Kvalitetskontroll av den kommunala servicen är också beroende av en stark kommunal/statlig ekonomi.

Skatter

Finansiering av vår gemensamma välfärd och andra utgifter sker tack vare att folk arbetar och tack vare att företagare driver sina rörelser. Ibland får man höra diskussioner om hur vi behöver finansiera vissa skattesänkningar. Det finns inga skatter om vi som arbetar inte betalar in till skattekistan. Alltså finns det inte heller några möjligheter till satsningar och samhällsservice om folk inte betalar in en del av sin lön.

Slutsats: Skattesänkningar är alltid finansierade. Det är andra satsningar som kan vara ofinansierade. Så det är något mellan en enskild väljare/skattebetalare och staten, om man vill ingå i en överenskommelse eller ej. Staten skall vara underordnad ett sånt förhållande. Det är så skattesystemet bör vara uppbyggt och det är så man som frihetsälskande medborgare borde resonera. Folk missar det av ren vana och ”fartblindhet”, och ibland inte förstår hur det bör se ut.

ekonomi

Det är föräldrarna och inte politiker som är bäst lämpade att avgöra hur föräldraförsäkringen skall fördelas mellan föräldrarna. Föräldrarna ska ges frihet att avgöra hur föräldraförsäkringen ska utnyttjas, inte staten. Staten ska absolut inte lägga sig i hur föräldrarna väljer att utnyttja föräldraförsäkringen.

Kortfattat om…

Skolan

Utbildningsnivån är en av de faktorer som har störst inflytande på en människas liv. Utbildning leder till jobb, integration, höjd livskvalitet och fler livsmöjligheter för den enskilde.

 

Ekonomi

Ett samhälles välstånd syns på den enskildes köpkraft och förmögenhet. Med åtgärder som jobbskatteavdrag samt andra skattesänkningar har Alliansen gett den enskilde makt att själv disponera sin inkomst.

 

Jobben

Alliansen har i flera steg infört skattelindringar för bl.a. ökat företagande och jobbskapande. Låt oss tillsammans skapa ännu fler förutsättningar för jobben och företagande.

 

Bostäder

Bostadsbristen i våra storstäder och på många studieorter är ett allvarligt problem för hela samhället. Vi skall inte enbart bygga fyrkantiga förvaringslådor utan känsla. Vi skall bygga nya trevliga samhällen där boende känner stolthet, där besökare trivs väl och som förbipasserande beundrar.

 

Infrastruktur

Människor vill kommunicera, mötas och färdas på olika sätt. Alla i Sverige kan inte cykla till sina mål. Jag vill förbättra alla typer av kommunikationer: elektroniska samt fysiska på sjö, land och i luften. Det skall finnas bra gångvägar, bra cykelvägar, bra bilvägar, bra järnvägar och en bra lokal kollektivtrafik.

Kontakta mig

Du kan kontakta mig med hjälp av formuläret på sidan eller så kan du e-posta mig från din egen adress.

Kontakta mig

Utan floskler
Utan floskler
Twitter Feed