Rösta på Aleks Sakala – din kandidat för tillväxt och livskvalitet

Arbetsmarknad och företagande

jobb

Utan företag som får möjlighet att utvecklas kan vi inte heller lyckas med att lösa arbetslösheten eller finansiering av välfärden. Många gånger får man höra åsikter om företag och företagare som är allt annat än positiva. Lägre skatter bidrar till flera framgångsrika företag, flera företag bidrar till flera motiverade skattebetalare och därefter en bättre skattefinansierad välfärd. Allt hänger ihop.

Alla människor har en drivkraft att utvecklas och det måste politiken stödja. Ibland får man höra helt andra åsikter från vissa förtroendevalda än åsikter som uppmuntrar till framgång. Där skulle jag vilja se en förändring, så att folk kan fortsätta växa av egen kraft.

Att öka företagandet i Sverige är en av mina hjärtefrågor. Jag skulle vilja göra Sverige till ett land av företagare, med att ytterligare sänka trösklar och arbeta aktivt med att alla människor per automatik får motsvarande en F-skattsedel, erbjuder sina tjänster, fakturerar och deklarerar fakturerade intäkter i sin självdeklaration, utan att behöva starta en enskild firma eller annan typ av företag. Detta skulle vara en slags ”mjukstart” till att bli en företagare och är en viktig del i att stävja utanförskapet. Att även underlätta för befintliga företagare är också en viktig del av mitt engagemang.

Att vara en småföretagare i Sverige är fortfarande inte enkelt. Man måste fylla i diverse blanketter, betala en väldig massa moms och skatt, och sedan ha huvudvärk varje månad – då kan det ibland kännas lättare att i slutändan strunta i det hela och ta en anställning istället, vilket heller inte är lätt idag. Det är ingen bra utveckling. Låt oss tillsammans arbeta för att det inte bara lönar sig att starta och driva ett företag. Låt oss se till att det blir så pass attraktivt att även många fler anställda startar eget företag vid sidan om sin ordinarie anställning. Det är en form som många tror är framtiden. Därför måste vi göra det ännu enklare för småföretagare.

Photo by Leo Sutic

Kortfattat om…

Skolan

Utbildningsnivån är en av de faktorer som har störst inflytande på en människas liv. Utbildning leder till jobb, integration, höjd livskvalitet och fler livsmöjligheter för den enskilde.

 

Ekonomi

Ett samhälles välstånd syns på den enskildes köpkraft och förmögenhet. Med åtgärder som jobbskatteavdrag samt andra skattesänkningar har Alliansen gett den enskilde makt att själv disponera sin inkomst.

 

Jobben

Alliansen har i flera steg infört skattelindringar för bl.a. ökat företagande och jobbskapande. Låt oss tillsammans skapa ännu fler förutsättningar för jobben och företagande.

 

Bostäder

Bostadsbristen i våra storstäder och på många studieorter är ett allvarligt problem för hela samhället. Vi skall inte enbart bygga fyrkantiga förvaringslådor utan känsla. Vi skall bygga nya trevliga samhällen där boende känner stolthet, där besökare trivs väl och som förbipasserande beundrar.

 

Infrastruktur

Människor vill kommunicera, mötas och färdas på olika sätt. Alla i Sverige kan inte cykla till sina mål. Jag vill förbättra alla typer av kommunikationer: elektroniska samt fysiska på sjö, land och i luften. Det skall finnas bra gångvägar, bra cykelvägar, bra bilvägar, bra järnvägar och en bra lokal kollektivtrafik.

Kontakta mig

Du kan kontakta mig med hjälp av formuläret på sidan eller så kan du e-posta mig från din egen adress.

Kontakta mig

Utan floskler
Utan floskler
Twitter Feed