Kultur

Skall kulturen bekostas av skattebetalarna?

Nja. Delvist.

Kulturaktiviteter för barn borde självklart ingå i skolundervisningen och alltså bekostas av skolpengen. Kultur för vuxna är något som var och en av oss kan välja eller välja bort. Då är det klart vad som går och vad som inte går hem hos publiken.

Det finns röster som menar att skattebetalarna skall ta notan för ”det smala utbudet” som är väldigt viktig. Jag tycker inte det. Om det är viktigt skall befolkningen också tycka det och direkt bidra till det. Med tanke på att det kallas just för ”det smala” är att det inte går hem och inte många bryr sig om det. I så fall får utövarna sponsra och man skall inte tvinga resten av befolkningen/skattebetalare stå för notan.

Om det däremot handlar om allmännyttiga kulturaktiviteter, för hela samhället, som parkteater eller allmän konsert är det något som kommunen brukar bidra till och det är helt OK.

Jag skulle däremot vilja satsa mer på aktiviteter för barn från tidig ålder (redan i förskolan), eftersom barn utvecklas mycket bättre då.

Slutsats: Staten ska inte med skattemedel stå för fri entré till olika evenemang för vuxna. Den underhållning som erbjuds för vuxna får vuxna också betala själva för, precis som man gör med alla andra aktiviteter.