Utbildning

Skolan skall ge alla en bra start i livet, ha tydlig kunskapsfokus och regler för studiero. Skolan skall också vara anpassad för att möta alla dagens behov. Vi inför tydligare stöd för elever som behöver det, som läxhjälp och sommarskola, för att ännu fler skall få den gymnasiekompetens som de behöver för att lyckas i livet. Samtidigt ska man ta hänsyn till att olika ungdomar har olika mål och ambitioner.

Jag publicerade tidigare en artikel om detta. Klicka gärna på länken för att läsa mer om detta:
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-lyfter-vi-nyanlaenda-elevers-skolresultat-6990

Vad jag också, personligen, vill göra är att skolan satsar ännu mer på kultur och idrott. Mindre klassisk katederundervisning och fler fantasifulla lekar som väcker intresset för vidarestudier och självstudier. Skapar man intresset hos barn är i princip halva jobbet gjort. Det är så man ”skapar” framtidens innovatörer, ekonomer, musiker och proffsidrottare. Där har vi mycket att lära från en del asiatiska länder som har gjort stora framsteg i bl. a. idrott och musik och som, gång på gång, slår oss med råge i dessa grenar.