Ekonomi


Stark ekonomi betyder för mig ett välmående samhälle som satsar stort på sina kärnverksamhetsområden så som skola, vård och omsorg. Stark ekonomi är också en förutsättning till bra samhällsservice och låg skatt. Kvalitetskontroll av den kommunala servicen är också beroende av en stark kommunal/statlig ekonomi.

Skatter

Finansiering av vår gemensamma välfärd och andra utgifter sker tack vare att folk arbetar och tack vare att företagare driver sina rörelser. Ibland får man höra diskussioner om hur vi behöver finansiera vissa skattesänkningar. Det finns inga skatter om vi som arbetar inte betalar in till skattekistan. Alltså finns det inte heller några möjligheter till satsningar och samhällsservice om folk inte betalar in en del av sin lön.Slutsats: Skattesänkningar är alltid finansierade. Det är andra satsningar som kan vara ofinansierade. Så det är något mellan en enskild väljare/skattebetalare och staten, om man vill ingå i en överenskommelse eller ej. Staten skall vara underordnad ett sånt förhållande. Det är så skattesystemet bör vara uppbyggt och det är så man som frihetsälskande medborgare borde resonera. Folk missar det av ren vana och ”fartblindhet”, och ibland inte förstår hur det bör se ut.

Det är föräldrarna och inte politiker som är bäst lämpade att avgöra hur föräldraförsäkringen skall fördelas mellan föräldrarna. Föräldrarna ska ges frihet att avgöra hur föräldraförsäkringen ska utnyttjas, inte staten. Staten ska absolut inte lägga sig i hur föräldrarna väljer att utnyttja föräldraförsäkringen.