Vanliga frågor

frageteckenFrågor och svar

Som hyresgäst har du ansvar för att vårda och sköta om din lägenhet. I det ansvaret ingår bland annat att regelbundet tömma och rensa golvbrunnen i badrummet, byta säkringar (om man inte har automatiska säkringar) och lampor vid behov samt ev. att byta filter till köksfläkten (beroende på modellen). Om du röker i lägenheten kan du i princip räkna med extra kostnad vid utflyttning, ifall du inte endast röker vid fönstret eller vid köksfläkten dvs. om det går att vädra ut och ingen nymålning av lägenheten krävs.

Måla eller tapetsera
Om du själv vill måla eller tapetsera om måste du göra jobbet på ett fackmannamässigt sätt. Kom ihåg att målning och tapetsering kräver stor noggrannhet, tålamod och ett ordentligt förarbete. Ta gärna kontakt med hyresvärden innan för att få arbetet godkänt. Vanligtvis godkänns målning till vitt och tapetseringen avvisas. Men om du bott i lägenheten en längre tid kan du även tapetsera den efter egna behov. Har arbetet utförts undermåligt har du ansvar att betala för reparationen eller annan åtgärd ifall nästa hyresgäst eller hyresvärden ogillar färgvalet/tapeter/arbetet om du valt färger eller material som inte kan anses höra till normal smak.

Att göra hål i väggar och tak
Om du måste göra ett hål i tapeten så gör först ett snitt i tapeten för att undvika att det blir ett synligt hål. Vik undan fliken och borra eller spika hålet i väggen bakom. När du inte längre vill ha hålet är det bara att limma tillbaka tapetfliken på plats.

Rullgardin, persienn eller markis
Om du vill ha rullgardin eller persienn till dina fönster i din lägenhet får du själv köpa och montera dessa. För att montera en markis behöver du ett godkännande från hyresvärden. Persienner och markiser vanligtvis ärvs mellan hyresgäster och det är ingenting hyresvärden ansvarar för.

Frosta av frysen regelbundet
Låt isen i frysen tina i sin egen takt. Använd aldrig kniv eller annat vasst föremål då det kan skada frysen, och du blir då skyldig att betala för en ny.

Se också till att rengöra skåpen med en trasa då och då från matrester och liknande. Rengör avrinningshålet och kontrollera att tätningslisten sluter tätt i dörrarna till kyl- och frysskåpen.

Uppsättning av vägg-TV
Det går bra att montera en vägg-TV, om monteringen görs fackmannamässigt. Att borra i en vägg medför alltid risk att skada el- och vattenledningar. Använd hellre ett bordsstativ på din TV så slipper du skador på väggen. Du är dock alltid skyldig att återställa den dagen du flyttar ut. En vägg-TV innebär ofta stora hål som kan vara besvärliga att återställa.

Nycklar
Alla kan råka ut för en olycka och tappa bort nycklar till sin lägenhet. Hör av dig snarast för att byta ut låset och ordna nya nycklar till lägenheten.

Tänk på att du är skyldig att lämna tillbaka samma nycklar vid utflytt som du kvitterat ut vid inflytt. Saknas nycklar eller byter du låset på egen hand utan att prata med hyresvärden debiteras du ett låsbyte den dagen du flyttar ut.

Om saker går sönder
Vid onormalt slitage och vållande av skada är hyresgästen enligt Hyreslagen ersättningsskyldig. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig upprätt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller till exempel externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är även det ditt ansvar.

Du vårdar din lägenhet och ser till att ha en hemförsäkring. I ditt ansvar ingår också att tömma och rensa golvbrunnen i badrummet för att slippa stopp, byta säkringar och lampor samt att byta filter till köksfläkten. Vid överslitage eller skadegörelse i lägenheten blir du skyldig att betala. Likaså om du inte anmält ett fel eller brist som leder till en större skada.

Kort sagt, det är du som är ansvarig för skador i lägenheten, oavsett vem som förorsakat dem. Du kan också vara ansvarig för skador på fastigheten utanför din lägenhet som orsakades av dig eller av dina gäster/besökare eller inneboende. I detta ingår även nedskräpning orsakat av dina gäster/besökare.

Saker som gått sönder eller slits ut som tillhör lägenheten, behöver du inte laga eller byta själv. Uppstår ett fel eller skada i din lägenhet kontakta oss snarast, så att felet inte förvärras. Det kan gälla allt från kortslutning, droppande kranar till att kylskåpet stannat, med mera. Om ett fel uppstår med större skada som följd och du inte anmält det i god tid, kan du bli ersättningsskyldig.

Temperatur
Målsättningen är att inomhustemperaturen i din lägenhet ska vara minst 20 grader.

Som hyresgäst kan du själv påverka din inomhusmiljö. Bland annat kan felaktig möblering påverka temperaturen och göra lägenheten kallare. Stora möbler ska till exempel inte stå framför ett element eftersom elementet då inte avger den värme som behövs. Gardiner som hänger över termostaten kan medföra att elementet slås av utan att rummet har rätt temperatur.

När du vädrar vintertid är det bäst att öppna fönster eller balkong helt under några minuter. Om du ständigt har ett fönster öppet kyls lägenheten ner och golven kan bli kalla.

Om det inte är 20 grader i lägenheten trots att du följt de här råden, kontakta oss för att undersöka orsaken. Det kan till exempel ha kommit in luft i dina element.

Kondens på fönsterrutor?
Får du ibland utvändig kondens på dina fönsterrutor? Det betyder att dina fönsterrutor har ett lågt U-värde och isolerar mycket effektivt. Dessutom ger dessa fönster också en lägre värmekostnad, minskad miljöbelastning och förbättrar inomhuskomforten.

Utvändig kondens bildas framför allt under stjärnklara nätter när det är vindstilla och luftfuktigheten är mycket hög. Det är ett naturligt fenomen som kan uppstå på alla ytor. Ofta är det på våren och hösten som det här fenomenet uppstår då och då under klara nätter. Kondensen stannar kvar under morgontimmarna men när värmen stiger försvinner den. Detta fenomen är inte skadligt för fönstren.

Sopor och kompost
Soporna kastas i kärlet i anslutning till tomten. Soporna bör inte förvaras utanför lägenheten längre stund eftersom skadedjur lockas av lukten och skräpar ner hela området. Notera att man endast får kasta kompostmaterial i det bruna kärlet. Sophämtarna har varnat att avgifterna kommer att läggas på ifall det inte respekteras, vilka i sin tur kan komma att påverka hyresavgiften. Se till att även andra sköter sig och notera om det ligger plastpåsar i det bruna kärlet.

Störning
Att bo i flerbostadshus innebär närhet till dina grannar. Visst mått av ljud tillhör därför villkoren och måste tolereras. För att var och en ska trivas och boendemiljön ska bli den allra bästa gäller dock att visa hänsyn samt en god grannsämja. Dina besökare får inte heller störa dina grannar. Att skräpa ner området räknas som störning och kan innebära skada för andra boende.

Brandskydd

Vintertid när många levande ljus tänds så ökar brandrisken i våra hem. Var extra uppmärksam på att din brandvarnare fungerar och att inte lämna levande ljus tända.

Att tänka på

  • Släck alla levande ljus innan du lämnar rummet
  • Ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart material
  • Gå gärna en kontrollrunda och se till att allt är släckt och att spisen är avstängd innan du går hemifrån eller när det är läggdags
  • Kontrollera att din brandvarnare fungerar.

Brandvarnare

Din lägenhet har minst en brandvarnare. Du har ansvar för att då och då prova att din brandvarnare fungerar. Det gör du genom att trycka in testknappen på brandvarnaren eller blåsa rök mot dosan. Om den då ger ifrån sig en ljudsignal vet du att brandvarnare fungerar. Ett annat tecken på att den fungerar är att signallampan på brandvarnare blinkar någon gång per minut utan att någon ljudsignal hörs.

Om brandvarnaren både blinkar och piper är batteriet slut. Det är då ditt ansvar att byta batteri i brandvarnaren. Om du är osäker på vilken batterityp som passar till din brandvarnare kan du fråga i fackhandeln. Efter att du bytt batteri bör du testa att brandvarnaren fungerar. Tänk också på att damma av brandvarnaren då och då med en mjuk borste.

Var rädd om dig och de dina.

Om olyckan ändå är framme är det bra att ha en hemförsäkring.

Uthyrning i andra hand

Om du hyr ut din hyreslägenhet i andra hand utan hyresvärdens medgivande kan du bli vräkt.

Innan du hyr ut lägenheten måste du således fråga hyresvärden om tillstånd. Vill inte hyresvärden ge dig tillstånd till att hyra ut lägenheten i andra hand kan du gå till hyresnämnden. Hyresnämnden prövar om du har beaktansvärda skäl för att hyra ut lägenheten i andra hand. Som beaktansvärda skäl räknas exempelvis arbete eller studier på annan ort, rekreation under viss tid efter sjukdom eller annan oförutsedd händelse.

Ansvar för lägenheten

När du hyr ut din lägenhet i andra hand räknas du som hyresvärd. Det finns således inget hyresförhållande mellan andrahandshyresgästen och den ursprungliga hyresvärden. Som förstahandshyresgäst har du alltså fortfarande ansvar för lägenheten gentemot hyresvärden.

Endast av särskilda skäl får lägenheten överlåtas av någon i din egen närhet (inneboende, vän eller släkting). I övriga fall godkänns det inte.