Rösta på Aleks Sakala – din kandidat för tillväxt och livskvalitet

Utan floskler

ok

Kul att du hittade hit.

Jag försökte på hela sajten förmedla informationen ärligt och utan en massa ”tjafs” och krångliga åsikter. Men om du ändå tycker att det jag har skrivit på sajten låter bara som en massa floskler tar vi här mina kärnfrågor i klartext så du vet varför du måste rösta på mig. 🙂

Det finns tydliga gränser när man behöver stöd i livet och sånt går inte att ”förhandla”. Folk skall leva och växa av sitt arbete, inte av någon annans arbete.

Lärarna skall använda sin tid i klassen för att lära ut och förbereda barn till vuxenlivet, inte uppfostra barn eller hålla på med en massa pappersarbete.

Kort om sakfrågor:

– Ja till Bromma Flygplatsen

– Ja till Förbifarten

– Ja till det fria vårdvalet

– Ja till ROT och RUT

– Ja till kärnkraften

– Ja till ombyggnad av Slussen

– Ja till yttrandefrihet och åsiktsfrihet

– Ja till lägre skatter och ja till lägre bidrag

– Ja till höjda straff för våldsbrott samt för borttagning av straffrabatter (speciellt för våldsbrott)

– Ja till jämställdhet dvs. könsneutrala lagstiftningar och praxis ”samma lön för samma arbete”

– Nej till könsdiskriminerande chauvinism eller sexism

– Nej till kilometerskatt (viktigt för landsbygdens utveckling)

– Nej till flygskatt (av samma skäl som ovan)

– Nej till generella arbetstidsförkortningar

– Nej till kvotering (varje individ skall kunna stå för sin egen kompetens)

– Nej till alla sorters försök att skuldbelägga grupper i samhället för vad någon eller några individer gjorde, gör eller står för

Jag vet inte om det är lönt att påpeka att jag står emot alla typer av diskriminering oavsett om det baseras på kön, sexuell läggning, religion eller bakgrund. Det är för mig sunt förnuft att vara en medmänniska och humanist.

Kortfattat om…

Skolan

Utbildningsnivån är en av de faktorer som har störst inflytande på en människas liv. Utbildning leder till jobb, integration, höjd livskvalitet och fler livsmöjligheter för den enskilde.

 

Ekonomi

Ett samhälles välstånd syns på den enskildes köpkraft och förmögenhet. Med åtgärder som jobbskatteavdrag samt andra skattesänkningar har Alliansen gett den enskilde makt att själv disponera sin inkomst.

 

Jobben

Alliansen har i flera steg infört skattelindringar för bl.a. ökat företagande och jobbskapande. Låt oss tillsammans skapa ännu fler förutsättningar för jobben och företagande.

 

Bostäder

Bostadsbristen i våra storstäder och på många studieorter är ett allvarligt problem för hela samhället. Vi skall inte enbart bygga fyrkantiga förvaringslådor utan känsla. Vi skall bygga nya trevliga samhällen där boende känner stolthet, där besökare trivs väl och som förbipasserande beundrar.

 

Infrastruktur

Människor vill kommunicera, mötas och färdas på olika sätt. Alla i Sverige kan inte cykla till sina mål. Jag vill förbättra alla typer av kommunikationer: elektroniska samt fysiska på sjö, land och i luften. Det skall finnas bra gångvägar, bra cykelvägar, bra bilvägar, bra järnvägar och en bra lokal kollektivtrafik.

Kontakta mig

Du kan kontakta mig med hjälp av formuläret på sidan eller så kan du e-posta mig från din egen adress.

Kontakta mig

Utan floskler
Utan floskler
Twitter Feed