Rösta på Aleks Sakala – din kandidat för tillväxt och livskvalitet

Energi och miljö

Miljöpolitik borde förvandlas till en vettig diskussion om energipolitiken. Följande beskriver min syn på det politiska problemet: E=(mc²)-(s+v+mp). Inga resultatlösa och onödiga experiment med medborgarnas pengar och resurser. Satsa på vettiga saker och kloka förslag. Sunt förnuft skall råda.

Vanliga medborgare och brukare skall inte straffas om man inte har andra alternativ. Man kan höja drivmedelsskatter till oändlighet utan att folk ändrar beteendet väsentligt eller att det resulterar i något vettigt. När man får höra vänsterpolitikers vilja att öka skatter utan att påvisa några resultat eller alternativ, blir man magsjuk. Vi kan inte låta såna människor ta beslut åt oss utan att låta oss tänka igenom. Väljarna måste få klara besked om vad dessa skatter från den ”gröna skatteväxlingen” skall gå till. Det hjälper inte naturen på något sätt att beskatta folk i tro om att folk slutar röra på sig med befintliga färdmedel. En hel del väljare i Stockholm verkar inte förstå att alla i Sverige har inte en tunnelbana som man kan ta till jobbet eller att utföra andra ärenden. Det kan vara en förklaring att många i Stockholm (som har Sveriges bäst utbyggda kollektivtrafik) röstar på Miljöpartiet. Är inte det något av ett egoistiskt beteende? Rätt skall vara rätt.

tuben

Handel och transport är två viktiga frågor i vårt samhälle. Hela meningen med trafiken är att vi skall transportera varor från punkt A till punkt B och även själva ta oss fram. Därför är det viktigt att regelbundet anpassa infrastrukturen efter behov innan det är försent och stora proppar bildas. Jag vill jobba för snabba och samtidigt genomtänkta lösningar, och ställer mig starkt emot bakåtsträvare som vill tillbaka till en tid som inte ens de själva kan definiera.

skog

Kortfattat om…

Skolan

Utbildningsnivån är en av de faktorer som har störst inflytande på en människas liv. Utbildning leder till jobb, integration, höjd livskvalitet och fler livsmöjligheter för den enskilde.

 

Ekonomi

Ett samhälles välstånd syns på den enskildes köpkraft och förmögenhet. Med åtgärder som jobbskatteavdrag samt andra skattesänkningar har Alliansen gett den enskilde makt att själv disponera sin inkomst.

 

Jobben

Alliansen har i flera steg infört skattelindringar för bl.a. ökat företagande och jobbskapande. Låt oss tillsammans skapa ännu fler förutsättningar för jobben och företagande.

 

Bostäder

Bostadsbristen i våra storstäder och på många studieorter är ett allvarligt problem för hela samhället. Vi skall inte enbart bygga fyrkantiga förvaringslådor utan känsla. Vi skall bygga nya trevliga samhällen där boende känner stolthet, där besökare trivs väl och som förbipasserande beundrar.

 

Infrastruktur

Människor vill kommunicera, mötas och färdas på olika sätt. Alla i Sverige kan inte cykla till sina mål. Jag vill förbättra alla typer av kommunikationer: elektroniska samt fysiska på sjö, land och i luften. Det skall finnas bra gångvägar, bra cykelvägar, bra bilvägar, bra järnvägar och en bra lokal kollektivtrafik.

Kontakta mig

Du kan kontakta mig med hjälp av formuläret på sidan eller så kan du e-posta mig från din egen adress.

Kontakta mig

Utan floskler
Utan floskler
Twitter Feed