Hyresgäst-old

Checklista vid utflyttning

 • Uppsägning av lägenhet

Kontakta oss när du vill säga upp din lägenhet. Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader och börjar räknas från nästkommande månadsskiftet.

Exempel: Du säger upp din lägenhet den 10:e maj. Du kan flytta ut den sista augusti. Iofs. kan du flytta ut tidigare men du är ansvarig att betala hyran fram till den 31 augusti.

 • Besiktning och visning av lägenheten

Din lägenhet ska besiktigas i god tid innan du flyttar. Du måste vara beredd på att låta intresserade få se lägenheten under uppsägningstiden.

 • Nycklar ska återlämnas

Nycklarna ska lämnas senast klockan 12:00 på avflyttningsdagen eller enligt ök med den nya hyresgästen eller hyresvärden.

 • Städning

Tänk på att städa lägenheten ordentligt. Om hyresgästen efter dig inte är nöjd med städningen kan du få bekosta en ny städning. Använd gärna vår checklista för flyttstädning där du allt eftersom du städar kan bocka för det du har gjort.

Hämta och skriv ut checklistan (PDF) >>>

Checklista vid inflyttning

 • Du ska ha ett påskrivet hyreskontrakt av hyresvärden. Kontrollera det noga och skriv själv på det.
 • Hyran betalas i förskott. Det ska senast ske den sista vardagen före varje ny månad. Om hyresbetalning uteblir har hyresvärden rätt att säga upp dig från hyresobjektet.
 • Gör en flyttanmälan och eftersänd din post. Det gör du enklast på adressandring.se.
 • Alla som har en tv-mottagare ska, enligt lagen om tv-avgift, betala tv-avgift. Anmälan om tv-innehav och ändring av adress ska ske till Radiotjänst i Kiruna på telefon 0771-91 00 04 eller via Radiotjanst.se.
 • Din nya bostad ska vara i välstädat skick och samtliga utrymme ska vara helt utrymda vid inflyttningsdagen.
 • För dig som behöver flytthjälp finns det flyttfirmor som du kan kontakta. Var ute i god tid.
 • Du skall ha tillträde till lägenheten senast den siste i den aktuella månaden eller enligt ök med den tidigare hyresgästen.
 • Du bär själv ansvaret för att du får alla nycklar för samtliga utrymmen i fastigheten som hör till lägenheten.
 • Se till så att du har en gällande hemförsäkring för ditt nya boende

Om du saknar en hemförsäkring eller vill byta så har vi ett sammarbete med Trygg-Hansa. Du kan som boende hos oss få upp till 20% rabatt.
Hör av dig till: Göran Beckman – goran.beckman@trygghansa.se
Trygg-Hansa – Kundservice privat
Telefon 075 243 17 50
Kundservice 077 11 11 600

Checklista för boende

 • Hyresgästen skall utan uppmaning betala hyran i förskott till hyresvärden senast sista vardagen före början av varje ny månad.
 • Om det finns uteplats till lägenheten skall hyresgästen på egen bekostnad vårda och underhålla denna uteplats. Om så inte sker får hyresvärden på hyresgästens bekostnad utföra nödvändiga arbeten.
 • Glöm inte att sortera dina sopor.
 • Grovsopor transporterar du själv till en återvinningsstation. Vik ihop kartonger ordentligt.
 • Ta hänsyn till dina grannar. Spela till exempel inte hög musik efter 22.00 och om du har fest se till att meddela dina grannar och få det beviljat.
 • Hyresgästen kan inte få hyresnedsättning för den tid då hyresvärden genomför arbete i hyresobjektet eller på fastigheten vid sedvanligt underhåll, förbättringsarbete eller vid utrotning av ohyra. Hyresvärden tillhandahåller värme och varmvatten förutom under tid då nödvändig översyn eller reparation av värmekälla, värmeväxlare och därtill hörande ledningar genomförs. Hyresvärden lovar att genomföra arbeten utan onödigt tidsspill.
 • Hyresgästen förbinder sig att inte genomföra förändringsarbeten i hyresobjektet utöver vad som följer av hyreslagen utan hyresvärdens godkännande. Hyresgästen lovar att inte utan tillstånd sätta upp skyltar eller utomhusantenner. Hyresgästen lovar dessutom att följa hyresvärdens ordningsföreskrifter för fastigheten och dess tillhörande områden.
 • Vi tillämpar en uppsägningstid om tre (3) kalendermånader. Uppsägningstiden beräknas från sista datum i den månad då uppsägning av hyresavtalet sker.
 • Hyresvärden och hyresgästen förbinder sig att utan föregående uppsägning av hyresavtalet följa bestämmelser om hyresnivå, hyresvillkor, lägenheternas och fastighetens skick där överenskommelse träffats eller kommer träffas med stöd av gällande avtal om förhandlingsordning mellan hyresvärden och hyresgästförening.

Kolla gärna efter andra Vanliga frågor >>>